Sign in to FlowVella

Forgot password?
Sign in with Facebook

New? Create your account

Sign up for FlowVella

Sign up with Facebook

Already have an account? Sign in now


By registering you are agreeing to our
Terms of Service

Share This Flow

Loading Flow

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

2009

2016

“không phải chỉ vì điều đó mà mình thấy những hành vi của người đồng giới nhiều khi nhận những từ đó cũng hợp lý tại vì những cách họ gặp gỡ nhau trong những môi trường rất tệ ví dụ như trong nhà vệ sinh. Thời gian đó, trong nhà vệ sinh công cộng, ví dụ ở Trần Hưng Đạo ấy nó khai mù lên, mình ngồi ở hàng cà phê bên cạnh xong buổi sáng mình nghe những cô dọn vệ sinh ở đó cô ấy phê phán tức là sáng sớm đến ở trong đó khai mù, cái khu vệ sinh nó bé tí khoảng tầm 3 m2 trắng xóa tinh trùng, họ sẵn sàng quan hệ trong đó, bản thân mình còn cảm thấy ghê như vậy chứ nói gì đến người khác. Ngoài việc nghe mọi người bình phẩm mình còn chứng kiến những hành vi của cái thế giới mà mình mong muốn được gặp mọi người nó như thế nào, ví dụ trong nhà vệ sinh hay trong công viên, khi đó mình cảm thấy càng khủng hoảng hơn và nghĩ là trời ơi về sau mình cũng như thế à nếu mình cứ đi tìm thế giới của mình mình cũng sẽ trở thành những người có hành vi như vậy, luôn lo lắng".

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

History of Hanoi queer spaces

By The Cabinet