Sign in to FlowVella

Forgot password?
Sign in with Facebook

New? Create your account

Sign up for FlowVella

Sign up with Facebook

Already have an account? Sign in now


By registering you are agreeing to our
Terms of Service

Share This Flow

Loading Flow

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Quán cạ (favorite accepting places)


Nơi những quán cà phê, quán ăn người queer sống đúng với bản thân mình và là những khách hàng thân thiết.

Đó là những nơi đồ ăn đồ uống rẻ và ngon

Places queer folks often visit and be long lasting clients as they could be themselves in these places which food and drinks are cheap and tasty.

Anh Dũng nói: "anh hay hát về tâm sự của những người phụ nữ và hát rất cảm xúc. Anh nghĩ đến mẹ và bà anh" Nói xong anh hát vài câu trong bài chầu văn Tống Biệt.

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

History of Hanoi queer spaces

By The Cabinet