Sign in to FlowVella

Forgot password?
Sign in with Facebook

New? Create your account

Sign up for FlowVella

Sign up with Facebook

Already have an account? Sign in now


By registering you are agreeing to our
Terms of Service

Share This Flow

Loading Flow

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Quán cà phê, trà chanh, quán bar là những nơi người queer gặp gỡ nhau, làm quen những người mới nhưng thông thường họ đến đó để gặp gỡ những người bạn họ quen biết.

Trà chanh thường rất đông do giá rẻ và thoải mái vì thế các nhóm trẻ hay lớn tuổi đều có những địa điểm ưa thích của mình. Những người chủ quán trà chanh biết và chấp nhận những người queer.

Quán cà phê thường là nơi những nhóm kín đáo và có điều kiện kinh tế hơn, nhất là giai đoạn cuối 1990s và đầu nhngx năm 2000, quán cà phê như Liễu là nơi những người có điều kiện và hơi bạo dạn một chút lui tới. Quán nửa kín nửa hở này trở thành nơi hạn chế người ít tiền hoặc quá kín đáo lui tới đây

Bar: những người từ 60 tuổi trở lên không lui tới đây. Thường thế hệ đầu 50 tuổi trở xuống biết những nơi này.Quán cafe, bar, trà chanh

Bars, coffeeshops and teashops are hanging out places to meet new people but more important, to meet their friends in the community:

Teashops: popular, inclusive, accessible

Coffee shops: educated, middle and upper middle class, not bold enough to exposure themselves at the public garden but not very shy.

Bars: have been popular for 10 years. Generation at their 60 or older did not go their 10 years ago or at the present. The young queer or middle aged queer younger than 50 heard about some bars.

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

History of Hanoi queer spaces

By The Cabinet