Sign in to FlowVella

Forgot password?
Sign in with Facebook

New? Create your account

Sign up for FlowVella

Sign up with Facebook

Already have an account? Sign in now


By registering you are agreeing to our
Terms of Service

Share This Flow

Loading Flow

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...
PDF Preview

phố Hàng Bè và Hàng Giầy là hai nơi tôi được mời đến nhà trò chuyện. Nhiều phỏng vấn được thực hiện tại những nơi này vào năm 2009, 2010.

Riêng phố Hàng Bè trở thành nơi nổi tiếng khi anh Dũng công bố cuốn tự truyện Bóng. Những người hàng xóm biết về anh và quanh những con phố này cũng có rất nhì quán "cạ" nơi đồ uống ngon, rẻ và anh Dũng thoải mái là bản thân mình.

Phỏng vấn năm 2009

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...

Downloading Image /

loading...
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

History of Hanoi queer spaces

By The Cabinet